Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

cykelstyre

Väg 939, Torpavägen–Torkelstorpvägen, gång- och cykelväg

Trafikverket ska ta fram en vägplan för en gång- och cykelväg i Kungsbacka mellan Torpavägen-Torkelstorpvägen. Gång- och cykelvägen kommer att bli en del av Kattegattleden.

Trafikverket undersöker möjligheterna med Kungsbacka kommun att bygga en gång- och cykelväg på delar av väg 939 i Kungsbacka kommun, Hallands län. Syftet med vägplanen är att inventera och klarlägga förutsättningarna för en gång- och cykelväg mellan Torpavägen och Torkelstorpvägen.
I dag saknas en separerad gång- och cykelväg på delar av väg 939. När den nya gång- och cykelvägen är byggd kommer det att finnas goda förbindelser för oskyddade trafikanter längs vägen.

Gång- och cykelvägen blir en del av den planerade Kattegattleden, en cykelväg för turister längs kusten mellan Göteborg-Helsingborg. Den kommer att gå genom 10 kommuner, vara havsnära, bilfri och upplevelserik.