Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Flygfoto Forsback

Forsbäck–E6, åtgärder som höjer trafiksäkerheten

Nu bygger vi om Onsalavägen, mellan Forsbäck och E6, för att göra den säkrare och underlätta för trafik som ansluter till vägen.

Aktuella arbeten vecka 47

Nu är vi inne i slutfasen av vårt arbete på Onsalavägen. Den närmaste veckan kommer vi att sätta en del kantsten och arbeta med stödkanter vid sidan av vägen. Dessutom monterar vi trafikskyltar, målar linjer på vägen och gör en del finputsning.

OBS! När stödkanter läggs ut kommer vi, vid vissa tillfällen, att behöva reglera trafiken med flaggvakt. Detta arbete kommer att utföras mellan klockan 9.00 och 15.00.

Trafikverket genomför en rad punktåtgärder på sträckan Forsbäck–E6 för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för anslutande trafik till väg 940 samt för oskyddade trafikanter som ska korsa vägen. Vägplanen för sträckan vann laga kraft i januari 2018 och denna hittar du under fliken Dokument längre ner på sidan.

De arbeten vi kommer att genomföra under hösten är följande:

Vägen genom Forsbäck får mittrefug

Vägen genom Forsbäck byggs om på en 750 meter lång sträcka och får en smal mittremsa, med bredden 1 meter. Denna tätortsanpassade utformning höjer trafiksäkerheten och påminner om att hastigheten är begränsad.

Två olycksdrabbade korsningar får trafikljus

De två korsningarna Onsalavägen-Fasanvägen Norra och Onsalavägen-Tranbärsstigen byggs om och får trafikljus. Före och efter dessa korsningar kommer vägen att breddas för att få plats med två genomgående körfält i varje riktning. Det blir även ett separat körfält för vänstersvängande trafik.

Säkrare för gående och cyklister

För att oskyddade trafikanter ska kunna ta sig över vägen till busshållplatserna på östra sidan av Onsalavägen (mot havet) kommer vi att bygga två signalreglerade övergångsställen. Dessa övergångsställen kommer att placeras norr om respektive korsning. Även den befintliga gång- och cykelvägen kommer att byggas om. Den asfalterade skiljeremsan (mellan Onsalavägen och cykelbanan) som finns idag kommer att tas bort och ersätts med ett vägräcke. Detta skapar en säkrare miljö för oskyddade trafikanter.

Busshållplatser blir tillgänglighetsanpassade

Vi bygger om busshållplatserna för att förenkla resandet för personer med funktionsnedsättningar – och alla andra. Hållplatserna får en hög kantsten så att det inte blir någon nivåskillnad när man går på eller av bussen.

När?

Vi börjar bygga i slutet av maj 2018 och beräknar att vara klara senare i höst.

Hur påverkas trafiken?

Det kommer att bli viss påverkan på trafiken under byggtiden. Vi arbetar för att minimera störningarna så mycket det går.

Karta

Klicka på länken nedan så öppnas en karta som visar sträckan Forsbäck-E6 och de platser där åtgärder planeras.

Karta över väg 940, sträckan Forsbäck-E6 (pdf-fil, 1 Mb, öppnas i nytt fönster)