Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kollage med häst, barn och grönska

Trafikplats Onsala

Trafikverket planerar tillsammans med Kungsbacka kommun för ombyggnad av trafikplats Onsala.

Kungsbacka kommun planerar för nya exploateringsområden i anslutning till trafikplats Onsala (E6 och väg 940). Det rör sig både om bostäder och om näringsverksamhet.

Trafikplatsen är redan i dag hårt belastad och om inget görs bedöms den bli överbelastad när de nya exploateringsområdena öppnas.

Trafikverket kommer därför i samarbete med Kungsbacka kommun att utreda och projektera förslag till åtgärder för att förbättra kapaciteten och trafiksäkerheten vid trafikplatsen.

Utredningsarbetet beräknas komma igång under vintern 2012/2013.