Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Revideringar i arbetsplan för sträckan Rösan-Forsbäck

Arbetsplanen för sträckan har reviderats efter planens utställelse för allmänheten. Revideringarna gäller förändring av väghållningsansvaret för delar av Håkullavägen och Skällaredsvägen.

Trafikverket Region Väst, som är Väghållningsmyndighet för sträckan, har reviderat arbetsplanen efter planens utställelse. Revideringarna gäller förändring av väghållningsansvar för delar av Håkullavägen och Skällaredsvägen.

Genom arbetsplanens fastställelse kommer delar av Håkullavägen och Skällaredsvägen bli allmänna vägar med Trafikverket som väghållare. Kungsbacka kommun tar över väghållningsansvar för vägarna då det nya vägsystemet, med en ny väg 940, är utbyggt.

Beslut om kommunalt väghållningsområde på Onsala, samt beslut om förändringsärende för delar av Håkullavägen respektive Skälleredsvägen, fattas samtidigt som arbetsplanen för utbyggnad av väg 940 Rösan-Forsbäck fastställs. Då Kungsbacka kommun idag enbart har ett väghållningsområde inom Kungsbacka tätort behöver ett nytt väghållningsområde bildas som avser delar av Onsalahalvön. Ett avtal om förändrat väghållningsområde och väghållningsansvar har undertecknats av Kungsbacka kommun och Trafikverket. Avtalet innebär att en så kallad satellit skapas för väg 940, del av Onsalahalvön, delen Rösan – Forsbäck.

Arbetsplanens handlingar har reviderats för att få en överensstämmelse med upprättat avtal. De reviderade handlingarna är nu publicerade här på sidan under dokument för Rösan-Forsbäck. Klicka på länken nedan för att komma till sidan för dokument.

Aktuella handlingar Rösan-Forsbäck

Vilka är de reviderade handlingarna?

Revideringarna gäller kapitel 5 i arbetsplanens beskrivning - Väghållningsansvar för allmänna vägar och planritningar för Håkullavägen och Skällaredsvägen samt planritningar km 3/000-3/500, 5/500-6/000, 6/000-6/500, revidering A.

Placering av bullerskyddsplank 1, 4 och 5 har ändrats efter arbetsplanens utställelse. De nya lägena redovisas på reviderade planritningar km 1/000-1/500 revidering A och km 5/000-5/500 revidering B.

Berörda samfälligheter och sakägare har fått besked om ändringar brevledes där revideringar har beskrivits i ett följebrev och redovisats på bilagda reviderade handlingar. Berörda har haft möjlighet att lämna synpunkter på det reviderade underlaget.

Enligt uppgifter från enheten för Juridik och Planprövning fattas beslut om fastställelse av arbetsplanen i slutet på januari 2016.