Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Björklöv
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Fastställd arbetsplan för Rösan-Forsbäck innebär ett stort steg

Under februari beslutade Trafikverkets avdelning för planprövning att fastställa arbetsplanen för väg 940, sträckan Rösan-Forsbäck.

En fastställd arbetsplan för Rösan-Forsbäck innebär att projektet har kommit ett steg närmare en byggstart för en ny väg. Först då beslutet vinner laga kraft kan en byggentreprenör handlas upp.

En av projektets utmaningar är hantering av miljöfrågor under byggtiden vilket har uppmärksammats i fastställelsebeslutet genom att villkora beslutet att personer med miljökompetens ska delta under byggprocessen.

När arbetsplanen nu är fastställd följer en överklagandetid fram till 11 mars 2016. Beslutet kan överklagas till regeringen men skrivelsen ska dock skickas till Trafikverket i Borlänge.

Så fort fastställelsebeslutet vunnit laga kraft kommer en omfattande arkeologisk slutundersökning att genomföras. Länsstyrelsen handlar upp ett arkeologiföretag som utför utgrävningsarbeten.

Projektet planerar för en möjlig byggstart under 2017 och den nya vägen kan öppnas för trafik i slutet på 2019. Tidsrestrektioner med hänsyn till höga miljövärden resulterar i en längre byggtid än för liknande projekt.