Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikljus med grön gubbe
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vägplan för sträckan Forsbäck-E6 fastställd

Trafikverkets avdelning för juridik och planprövning har beslutat att fastställa vägplanen för ombyggnad av befintlig väg på sträckan Forsbäck-E6.

Trafikverkets fastställelsebeslut kan överklagas hos regeringen. Informationen om hur du gör om du vill överklaga får du tillsammans med beslutet. Du har rätt att överklaga om beslutet berör dig direkt och det går emot dig.

Överklagandet sänder du till Trafikverket i Borlänge och det ska ha inkommit till Trafikverket senast 25 juli 2016. Postaderess finns under Kontakta oss. 

När fastställelsebeslutet vinner laga kraft kan en byggentreprenör handlas upp. Vi planerar för en byggstart under våren 2017.