Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fotomontage av nya väg 940

Bilden är ett fotomontage över hur nya väg 940 kan komma att korsa Håkullavägen.

Rösan–Forsbäck

Väg 940 planeras i en ny sträckning, vilket innebär ökad trafiksäkerhet och förbättrad boendemiljö för de boende utmed den befintliga vägen. När nya väg 940 har byggts minskar barriären genom samhället vilket underlättar för gång- och cykeltrafikanter.

Aktuellt 

Regeringen har sagt ja till nya Onsalavägen

Regeringen har avslagit alla överklaganden och fastställde arbetsplanen för nya Onsalavägen mellan Rösan och Forsbäck. Men innan vägbygget kan påbörjas måste Trafikverket se över länsstyrelsens yttrande om artskyddsfrågorna. Byggstarten är fortfarande planerad till år 2019.

Trafikverket avdelning Planprövning fastställde arbetsplanen för sträckan Rösan–Forsbäck i februari 2016. Sammanlagt har 19 överklaganden kommit in. Trafikverket lämnade över överklagandena och fastställelsebeslutet till regeringen för prövning. Den 16 maj kom regeringens beslut om att man avslagit alla överklaganden och därmed fastställde arbetsplanen. Innan nya Onsalavägen kan börja byggas måste Trafikverket hantera de yttranden som lämnats av länsstyrelsen vad gäller artskyddsfrågor.

Fram till byggstarten arbetar Trafikverket vidare med olika projekteringsfrågor. Miljöfrågorna är i fokus och även säkerhetsfrågor under byggskedet. Särskilt noggranna förberedelser behövs då bygget ska genomföras nära befintliga vägar och verksamheter såsom skolor och arbetsplatser. Tillsammans med skolorna läggs strategier upp för att trygga barnens säkerhet och skolmiljö under byggtiden.

I arbetsplanen för Rösan–Forsbäck har Trafikverket föreslagit att delar av Håkullavägen och delar av Skällaredsvägen ska bli allmänna vägar, med Kungsbacka kommun som väghållare. Kungsbacka kommun har tidigare saknat ett kommunalt väghållningsområde på Onsala, vilket är en förutsättning för att de ska kunna ta över väghållningsansvaret. Trafikverket och Kungsbacka kommun har nu tecknat ett avtal som reglerar detta.

Arkeologisk slutundersökning

Innan nya väg 940 kan byggas ska en arkeologisk slutundersökning av tio områden längs sträckan utföras. Projektet har därför ansökt om en arkeologisk slutundersökning hos Länsstyrelsen. De beslutar om slutundersökning och handlar sedan upp ett arkeologiföretag som utför undersökningen. Den får påbörjas först när vägplanens fastställelsebeslut vinner laga kraft.