Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

röd bil på väg

Väg 687, Sofieslätt–Hallaböke

Trafikverket bygger om väg 687 från Sofieslätt till Hallaböke genom att förstärka och bredda vägen för att bibehålla bärigheten och öka trafiksäkerheten.

Väg 687 ingår sedan många år i ett vägnät där det är av största vikt att ha högsta bärighetsklass (BK1) enligt näringslivet. Eftersom tung trafik går på sträckan mellan Rydöbruk och Sofieslätt kommer delen mellan Sofieslätt-Hallaböke att påverkas.

Hur många och hur tunga fordon som en väg eller bro klarar för att vara säker, kallas inom vägteknik för bärighet. Väg 687 har bitvis dålig bärighet där vi, för att behålla högsta bärighetsklass har förstärkt vägen med en ny överbyggnad samt förbättrat diken för avvattning och bytt trummor. Vi har även breddat vägen till sex meter för att öka trafiksäkerheten och få samma standard som resterande del av väg 687.