Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Plogbil på vinterväg

Så sköts din väg på vintern

De statliga vägarna sköts av entreprenörer som arbetar på uppdrag av Trafikverket.

Vägarna i Hallands län är indelade i fyra så kallade driftområden: Göteborg–Kungsbacka, Viskadalen (delar av dessa hör också till Västra Götaland), Falkenberg/Hylte och Södra Halland. I varje område finns en entreprenör som svarar för drift och underhåll.

Entreprenörerna plogar, saltar och sandar, river is och tar bort snö, tinar trummor och röjer stormfällda träd. Mellan de intensiva snöröjningsperioderna underhåller de vägräcken, kantstolpar och viltstängsel. De sköter också rastplatser, busshållplatser och trafiksignaler på de statliga vägarna. Entreprenörerna har en tät dialog med Trafikverket och har tillgång till avancerad väderinformation.

Halkbekämpningen sker ofta redan innan temperaturen faller för att hindra att vägbanorna fryser. Plogbilarna kan rulla redan när de första flingorna faller.

I Hallands län finns cirka 135 fordon för snöröjning och halkbekämpning på Trafikverkets vägar och gång- och cykelbanor. Normalt kostar vinterväghållningen i Hallands län cirka 60 miljoner kronor per år. 
Knappt hälften av kostnaden är fast ersättning till entreprenörerna. Det inkluderar bland annat hyra av plogar, saltspridare, lagringsplatser och jourersättning till chaufförer och egen personal. Dessa kostnader har Trafikverket oavsett hur mild eller sträng vintersäsongen blir.

Halka bekämpas med salt och sand. I Halland används i princip salt på de stora vägarna som har mycket trafik. Sand är effektivt bara på vägar med lite trafik. Saltet gör att vägen kan vara fri från snö och is även när det är kallt. Saltet har bäst effekt om det sprids innan temperaturen sjunker och nederbörden faller. Därför kan man se saltspridare i arbete på torra vägbanor vid plusgrader.

I Hallands län använder Trafikverket salt på cirka 160 mil väg och sand på 160 mil.
Läs mer om hur och varför Trafikverket använder salt på vägarna