Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild på en mindre landsväg

Väg 975, Lerbergsvägen, ny gång- och cykelväg

Kungsbacka kommun bygger i samarbete med Trafikverket en gång- och cykelväg längs Lerbergsvägen, delen Höglanda–Anneberg.

På Lerbergsvägen samsas idag gående, cyklister, bilar och tung trafik om samma utrymme. Vi bygger därför en ny gång- och cykelväg på sträckan Höglanda–Anneberg för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.