Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vy över stationsområdet

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg–Hamra

Vi bygger ut Västkustbanan med dubbelspår och tunnel under centrum. Resan mellan Göteborg och Malmö eller Köpenhamn går snabbare när fler tåg får plats. Säkerheten ökar och miljön förbättras. Staden kan växa ut mot havet när spåren försvinner under mark.

I utvecklingen av ett hållbart samhälle är hållbara transporter en viktig pusselbit. Därför bygger vi ut Västkustbanan med dubbelspår och tunnel under Varbergs centrum. När vi bygger spåren i en tunnel minskar bullerstörningarna från järnvägen och miljön i staden förbättras. Sträckan Varberg-Hamra, som nu ska få dubbelspår, är cirka nio kilometer lång. Dubbelspåret möjliggör snabbare pendling och godstransporter. Bommarna längs med hela sträckan försvinner. Vi bygger istället passager över och under spåren för att öka säkerheten.

Filmen om Varbergstunneln nedan är en visualisering som visar hur det kan komma att se ut när Västkustbanan är utbyggd till dubbelspår med ny godsbangård och nytt stationsområde med nedsänkta plattformar.