Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Varbergstunneln klarar ändrat klimat

Den 9 augusti 2014 fanns en debattartikel av Nils-Erik Dahlgren med i Hallands Nyheter. Här hittar du vårt svar.

Svaret skickades till Hallands Nyheter 2014-08-14. Publicerat: 2014-08-19

Varbergstunneln klarar ändrat klimat

På uppdrag av regeringen drivs projekt Varbergstunneln av Trafikverket i samverkan med Varbergs kommun, Region Halland och Jernhusen.

Vi projekterar den tråg- och tunnellösning som redovisas i Trafikverkets järnvägsutredning från 2003, vilken regeringen utfärdade tillåtlighetsbeslut på i mars 2013. All dokumentation avseende järnvägsutredning och tillåtlighetsbeslut finns att tillgå på Trafikverkets hemsida.

Avseende regnvatten, snö och en framtida klimatrelaterad höjning av vattenståndet, så kommer Varbergstunneln att vara dimensionerad för att ta hand om dessa. Regnvatten i tråget kommer, via ett antal pumpstationer, att pumpas upp från tråget. Snö kommer att skottas och transporteras bort. Avseende klimatrelaterade vattennivåer så arbetar Trafikverket utifrån de siffror som tas fram av FN:s internationella klimatpanel, samt vattennivåernas naturliga variation. Vi dimensionerar därför tunneln för betydligt högre vattennivåer än de som finns idag.

Utbyggnaden av järnvägen genom Varberg är en del i utbyggnaden av hela Västkustbanan mellan Göteborg och Lund. Avsikten är att skapa ett snabbt, effektivt och miljövänligt transportmedel för både människor och gods.

Anders Sundberg, projektledare för Varbergstunneln, Trafikverket