Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Järnvägsspår

Bakgrund Varbergstunneln

Utbyggnaden av Västkustbanan till dubbelspår har pågått i många år. Varbergstunneln är nu med som en del av utbyggnad till dubbelspår längs hela Västkustbanan, i den nationella transportplan som nu överlämnats till regeringen.

Västkustbanan byggdes ursprungligen på 1880-talet. Inte minst delen mellan Göteborg och Lund är en av de viktigaste järnvägssträckorna i Sverige. Utbyggnaden till dubbelspår har pågått i många år och idag är cirka 85 procent av Västkustbanan utbyggd. Avsikten med utbyggnaden är att skapa ett snabbt, effektivt och miljövänligt transportmedel för både människor och gods.

Den 21 mars 2013 kom regeringens tillåtlighetsbeslut för deletappen genom Varberg. Den 31 augusti 2017 offentliggjordes den nationella planen och en utbyggnad till dubbelspår på Västkusbanan, vilket innefattar Varbergstunneln, finns med.

I Halland är sträckan Varberg-Hamra fortfarande enkelspårig. Efter genomförd järnvägsutredning beslutade Banverket år 2003 att gå vidare med alternativet stadsmiljötunnel öst (SMTÖ). Regeringens tillåtlighet för korridoren erhölls den 21 mars 2013 och nu pågår arbetet med att bygga ut sträckan.