Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Nya Getteröbron

Vi bygger en ny Getteröbro precis söder om den nuvarande bron.

Den nya bron blir längre och högre för att ge plats åt dubbelspåren och den nya godsbangården norr om bron. Högre fri höjd under bron tillåter också högre hastighet på Västkustbanan.

Den nya bron är en så kallad kontinuerlig balkbro i fem spann med sex stöd. Konstruktionen gör att det blir fria ytor under brons ytterspann. Det möjliggör för gång-, cykel- och biltrafik på båda sidor om dubbelspåret under bron. Trafiklösningen är en fråga som Varbergs kommun hanterar.

Det blir gång- och cykelbanor på båda sidor av bilvägen på bron. Bron utrustas med väg- och broräcke samt elskydd över järnvägen. Det blir också belysningsstolpar på båda sidor.

Arbetet med den nya Getteröbron inleddes i januari 2019. Bron beräknas vara klar under senhösten 2020. Den befintliga bron är i drift under hela byggtiden och rivs först när den nya är färdigbyggd.

Trafikpåverkan under byggtid
Majoriteten av arbetena sker under dagtid men visst nattarbete förekommer. Det blir en mycket liten ökning av trafik in till arbetsplatsen under dagtid. Vi strävar efter att uppnå minimal påverkan på trafiken.