Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Upphandling Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg–Hamra

Utbyggnad till dubbelspår i tunnel under Varberg är en del i utbyggnaden av hela Västkustbanan mellan Göteborg och Lund. Avsikten med utbyggnaden är att skapa ett snabbt, effektivt och miljövänligt transportmedel för både människor och gods.

Entreprenaden sträcker sig över cirka nio (9) kilometer och innebär byggnation för spår, broar och andra byggnadsverk för både person- och godstågen i en komplex trafikerad spårmiljö. Under centrala Varberg kommer järnvägen att gå i en cirka tre (3) kilometer lång tunnel. All person- och godstrafik på befintlig Västkustbana ska under hela entreprenaden kunna fortgå. Även tågtrafiken på Viskadalsbanan ska fortgå under större delen av entreprenaden. För att kunna klara av att bibehålla trafiken under pågående byggnation kommer det att krävas omfattande provisorier.

För entreprenaden kommer affärsformen totalentreprenad med samverkan nivå hög enligt Trafikverkets riktlinjer att tillämpas. Entreprenaden upphandlas enligt ett tvåstegsförfarande genom prekvalificering och anbudsförfarande.

Beställaren uppskattar den totala kostnaden för projektet till 3 990 mkr i prisnivå 2009-04-01.