Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Översiktskarta över vägarna där vi föreslår ändrad väghållning. ©Lantmäteriet datasamverkan

E6, rastplats Himle, förslag om förändringar av väghållaransvar

Trafikverket föreslår att vägen till den nya rastplatsen Himle övergår till allmänt underhåll, och att den allmänna vägen till rastplatsen öster om E6 dras in från allmänt underhåll. Vägen från rastplats Himle till väg 761 föreslås gå över till kommunen.

Rastplats Himle har flyttats, och vägarna i området används därefter på annat sätt. Vi föreslår därför att vägen till den gamla rastplatsen dras in från allmänt underhåll och blir en enskild väg. Samtidigt förslår vi att vägen till den nya rastplatsen övergår till allmänt underhåll. I samband med det föreslår vi också att väghållaransvaret för vägen från den nya rastplatsen till väg 761 övergår till kommunen.

Vägen på östra sidan är indragen i beslut. (den blåa delen i översiktskartan) Vägen på den västra sidan (gul) kommer att hanteras i nytt ärende och beslut.