Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Entreprenör för deletapp ett tilldelad

Trafikverket har tecknat kontrakt med Jonab för byggnationen av deletapp ett av E6, Halmstad södra infarten. Etapp ett är budgeterat till 190 miljoner kronor.

Deletapp ett av projektet innebär att bygga en ny trafikplats på E6 strax söder om den befintliga trafikplatsen vid Hallarna, vilken också kommer att byggas om med nya ramper för på- och avfart. Vi bygger ett extra körfält på E6, ett så kallat additionsförfält, mellan de två trafikplatserna för att underlätta framkomligheten och trafiksäkerheten.

För att underlätta för cykeltrafiken förändrar Halmstads kommun anslutningen vid korsningen mellan Laholmsvägen och Ryttarevägen. En ny tunnel för gående och cyklister byggs under Laholmsvägen. VI beräknar att den första etappen kommer att pågå till våren 2021.

I deletapp två planerar Halmstads kommun att bygga den nya södra infartens huvudsträcka, från E6 längs med Västkustbanan och vidare mot centrum. Ytterligare projektering och detaljplansarbete av etapp två pågår.

Bakgrund:

Planer på en ny infart till Halmstad, Södra infarten, har funnits i kommunens översiktsplan sedan 1990. Den nya länken ska binda samman nuvarande och planerade verksamhetsområden med hamnen, E6 och väg 15. Samt avlasta Laholmsvägen och skapa ett bättre trafikflöde i de centrala delarna av Halmstad.