Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Byggstart för etapp ett

I mitten av mars börjar vi bygga etapp ett av E6, Halmstad södra infarten. Vi beräknar att byggnationen av etapp ett pågår till våren 2021. Under arbetsperioden kommer framkomligheten att påverkas.

Vad byggs i etapp ett? 

För att skapa ett bättre trafikflöde i de centrala delarna av Halmstad och avlasta Laholmsvägen bygger Trafikverket, i samarbete med Halmstads kommun, en ny trafikplats på E6 strax söder om den befintliga trafikplatsen vid Hallarna. Vi bygger också om den befintliga trafikplatsen (42) med nya på- och avfartsramper. Mellan trafikplatserna byggs ett extra körfält på E6 för att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten på den korta sträckan mellan trafikplatserna.

Halmstads kommun förändrar anslutningen vid korsningen mellan Laholmsvägen och Ryttarevägen för att öka framkomligheten för gång- och cykeltrafiken. En ny tunnel för gång- och cykeltrafiken byggs under Laholmsvägen. Vi beräknar att etapp ett är färdig under våren 2021.

Hur kommer trafiken att påverkas under etapp ett? 

Vi arbetar för att trafiken ska ha så god framkomlighet som möjligt under bygget, men påverkan kommer att ske. När vi bygger en ny cirkulationsplats på riksväg 15/Laholmsvägen, som är en del av den nya trafikplatsen, kommer framkomligheten för biltrafiken, gående och cyklister att förändras. På- och avfartsramperna flyttas till den norra sidan av riksväg 15/Laholmsvägen. En tillfällig passage för gång- och cykeltrafiken anläggs på riksväg 15/Laholmsvägen och planeras vara färdig under våren 2019. Hela arbetet på riksväg 15/Laholmsvägen beräknas att pågå till december 2020.

I maj planerar vi att starta arbetet med den nya trafikplatsen på E6 strax söder om den befintliga trafikplatsen vid Hallarna. Under hösten 2020 sänks hastigheten på E6 till 70 km/h när vi kopplar ihop den nya trafikplatsen med E6. Därefter återställs hastigheten till 100 km/h. Bygget av den nya trafikplatsen bedöms vara färdigt under hösten 2020.

Kommer det att bullra? 

Att utföra den här typen av arbete utan störningar är svårt, men vi arbetar för att minska störningarna så mycket som möjligt. Under arbetsperioden kan störningar i form av buller förekomma från arbetsområdet.