Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vad händer i projektet?

Byggnationen av E6 Halmstad, södra infarten, ny trafikplats pågår. Här kan du hitta information om kommande arbeten som inleds i etapp ett innan sommaren.

I mars påbörjade vi bygget av den nya trafikplatsen (42) på E6, strax söder om den befintliga trafikplatsen i höjd med Hallarna, för att skapa ett bättre trafikflöde i de centrala delarna av Halmstad. Vill du läsa mer om etapp ett och hur framkomligheten påverkas, klicka här.

Arbeten som påbörjas innan sommaren

Innan sommaren kommer projektet att påbörja arbeten med den befintliga trafikplatsen (43), där vi kommer att bygga nya på- och avfartsramper. Det arbetet sker inom arbetsområdet och kommer inte att påverka framkomligheten.

Innan vi kan fortsätta byggnationen av anslutningen till riksväg 15/Laholmsvägen behövde vi ta ned cirka 150 träd i området runtomkring Fylleån. Vid den nya trafikplatsen (42) kommer vi att planera nya träd för att behålla grönskan i området. Framöver kommer vi att utföra ledningsomläggningar inom arbetsområdet. Buller kan förekomma under tiden vi leder om ledningar. Därefter kan vi fortsätta byggnationen av anslutningen mellan riksväg 15/Laholmsvägen.

En ny bro över Fylleån ska också anläggas i den första etappen. Inför det arbetet behöver vi riva befintlig bro och påbörja spontarbete. Under tiden vi utför spontarbetet kommer buller från arbetsplatsen att förekomma, men vi gör vad vi kan för att minska störningarna.