Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Infart till Gjutaregatan stängs av augusti till oktober

Under vecka 21 kommer vi att påbörja byggnationen av en ny cirkulationsplats på Ryttarevägen i höjd med infarten till Gjutaregatan. Arbetet pågår fram till oktober och under tiden vi arbetar kommer framkomligheten att begränsas.

Bygget av den nya cirkulationsplatsen delas upp i tre etapper för att minimera påverkan på trafiken i området. I de två första etapperna får trafiken i båda riktningar på Ryttarevägen samsas om ett körfält förbi arbetsområdet. Under etapp två, som inleds den 12 augusti, stängs dessutom infarten till Gjutaregatan från Ryttarevägen av. Då hänvisas biltrafiken via Fräsaregatan för att nå Gjutaregatan.

I den sista etappen, som börjar i månadsskiftet augusti/september är stora delar av cirkulationsplatsen färdigbyggd. Det gör att vi kan öppna upp två körfält på Ryttarevägen. Infarten till Gjutaregatan är dock fortsatt stängd i denna etapp. Följ skyltning på plats.

Bygget beräknas vara avslutat den 11 oktober och då öppnas infarten till Gjutaregatan från Ryttarevägen igen.

För att inte påverka framkomligheten under semesterperioden kommer arbetat att pausas mellan 8-31 juli. Under den perioden är två körfält öppna på Ryttarevägen.

Påverkas gående och cyklister?

Gående och cyklister kommer att kunna ta sig förbi arbetsområdet precis som vanligt.

Varför byggs cirkulationsplatsen?

Cirkulationsplatsen på Ryttarevägen byggs för att möjliggöra en anslutning med Laholmsvägen vid trafikplats 43, som byggs om i projektet. Mer information om när anslutningsvägen anläggs kommer framöver. Läs mer om vad som byggs i etapp ett.