Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vägarbete med skyltar
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Risk för begränsad framkomlighet på Laholmsvägen

Vägarbeten på Laholmsvägen, väg 15, kan begränsa framkomligheten i höjd med överfarten av E6:an under de närmaste tre veckorna.

Trafikverket ska bygga nya av- och påfarter till E6 från Laholmsvägen. Fram till nyår så kommer trafiken att ledas om på en tillfällig väg förbi vägarbetena.

Under anläggningen av den tillfälliga vägen så kommer framkomligheten i perioder att minska på Laholmsvägen och på- och avfarterna till E6 vid trafikplats nummer 43.

Trafikverket ska flytta skyltar, trafikljus och refuger vilket kan medföra att trafiken hindras under tiden. Det mest trafikstörande arbetet ska utföras nattetid, men som trafikant är det bra att vara uppmärksam och sänka farten förbi platsen.

Den tillfälliga förbifarten på Laholmsvägen är färdig att tas i bruk den 12 september.

Ny trafikplats ska avlasta Laholmsvägen

För att skapa ett bättre trafikflöde i de centrala delarna av Halmstad och avlasta Laholmsvägen bygger Trafikverket, i samarbete med Halmstads kommun, en ny trafikplats på E6 strax söder om den befintliga trafikplatsen vid Hallarna.

Den nya trafikplatsen får nummer 42. Vi bygger också om den befintliga trafikplatsen 43 med nya på- och avfartsramper. Mellan trafikplatserna byggs ett extra körfält på E6 för att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten på den korta sträckan mellan trafikplatserna.