Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nya rondellen i trafikplats 43

Inga mer rödljus. Trafikljuset på Laholmsvägen (väg 15) i trafikplats 43 är utbytt mot en rondell.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ombyggda trafikplatsen öppnar 27 november

Ombyggnaden av trafikplats 43, E6/Laholmsvägen är snart klar. På kvällen den 27 november släpps trafiken på i rondellen samt i de nya av- och påfarterna till E6 i södergående riktning. Avfarten från E6 ligger nu 300 meter tidigare än förut.

Trafiken på Laholmsvägen (väg 15) till och från Halmstad är tät och i korsningen vid bron över E6 har trafikljus stoppat upp färden för bilister, gående och cyklister.

Nu är det slut med det. Trafikljusen ersätts med en rondell och gång- och cykelvägen dras i tunnlar under korsningen. Det innebär en smidigare och tryggare färdväg för alla.

Tidigare avfart från E6 söderut

En viktig förändring är att avfarten från E6 söderut till Laholmsvägen i trafikplats 43 kommer cirka 300 meter tidigare än förut. Skyltningen på E6 ändras givetvis, men det är ändå bra att vara beredd på den nya avfarten. Även påfarten till E6 får ett nytt läge från rondellen. Påfarten är kortare än normalt tills dess att ett extra körfält öppnar hela vägen ner till den nya avfarten i trafikplats 42. Det är bland annat därför som hastigheten är sänkt till 70 km/h på E6 förbi trafikplats 43.

Omläggningen av trafiken sker under kvällen, onsdagen den 27 november med start klockan 19. Skyltar och barriärer ändras och den tillfälliga förbifarten tas ur bruk. När kvällen blir till natt ska omläggningen vara klar. Det kan vara klokt att välja en annan väg under kvällen när omläggningen sker.

Trafikplatsen är inte helt färdig

En del arbete återstår på trafikplats 43 innan den är helt klar.

Infarten till Ryttarevägen från den nya rondellen kommer inte öppnas förrän den 18 december. Fram till dess fortsätter trafiken att hänvisas via Ryttarevägens nuvarande anslutning till Laholmsvägen. Den nya gång- och cykelvägen från Laholmsvägen till Ryttarevägen öppnar först till hösten 2020. Fotgängare och cyklister hänvisas tills vidare till norra sidan av Laholmsvägen fram korsningen med Ryttarevägen.  

Fortsatt sänkt hastighet

Under byggtiden har hastigheten på E6 i södergående riktning varit nedsatt till 70 km/h förbi trafikplats 43. Hastigheten kommer även fortsättningsvis vara 70 km/h tills vidare.