Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu startar breddningen av E6 Halmstad

Med start den 11 mars börjar arbetet med att bredda E6 med ett körfält i vardera riktningen mellan trafikplats 43 och trafikplats 42, som nu är under uppbyggnad. Under byggtiden kommer de befintliga körfälten att bli smalare på E6.

På grund av att det bara är knappt en kilometers avstånd mellan trafikplats 43 och den nya trafikplatsen 42 så krävs ett extra körfält, ett så kallat additionskörfält, i varje riktning för att underlätta av- och påfarten till motorvägen.

Under mars påbörjas bygget av additionskörfältet för södergående trafik och det innebär mindre utrymme för trafiken att samsas på. Av säkerhetsskäl kommer betongbarriärer att sättas ut i kanten av körbanan vilket skapar smalare körfält. Arbetet med det södergående körfältet beräknas pågå drygt en månad och är klart i slutet av april, då blir det betydligt smidigare och tryggare att köra på E6 från trafikplats 43. Därefter planeras arbetena med additionskörfältet i norrgående riktning att starta.

Hastigheten på E6 förbi byggplatsen är fortsatt nedsatt till 70 km/h och det är viktigt att trafikanterna följer detta för att bidra till en god trafiksäkerhet men också för att ge vägbyggarna en säker arbetsmiljö.

Trafikplats 42, som kopplar ihop E6 med den nya Södra infarten till Halmstad kommer att öppna för trafik i januari 2021.

Södra infarten ska binda samman nuvarande och planerade verksamhetsområden med hamnen, E6 och väg 15. Dessutom avlastas Laholmsvägen och ett bättre trafikflöde skapas i de centrala delarna av Halmstad. I projektet byggs också nya och säkrare gång- och cykelstråk mellan de östra stadsdelarna, Östra stranden och centrum.