Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nya trafikplatsen är färdigbyggd

Den 16 april öppnar den helt nya trafikplatsen, trafikplats 42, på E6 strax söder om Halmstad. Trafikplatsen ingår i byggnationen av en ny infart från E6 söderifrån mot Halmstad. Nu är hela projektet klart.

Den nya trafikplatsen kopplar ihop E6 med den södra infarten till Halmstad och binder samman nuvarande och planerade verksamhetsområden med hamnen, E6 och väg 15.

Den nya infarten från E6 söderifrån innebär att Laholmsvägen avlastas och det blir ett bättre trafikflöde i de centrala delarna av Halmstad. I projektet byggs också nya och säkrare gång- och cykelstråk mellan de östra stadsdelarna, Östra stranden och centrum. Ytterligare en effekt är att två industriområden kopplas ihop, Vilmarstrand och Larsfrid, det blir enklare att ta sig däremellan. Framför allt för tung trafik, men även för annan trafik som kommer söderifrån.

Hela projektet har genomförts i etapper och startade under sommaren 2020. Mellan de båda trafikplatserna (42 och 43) har ett extra körfält byggts på E6, ett så kallat additionskörfält, för att underlätta framkomlighet och trafiksäkerhet på den korta sträckan mellan trafikplatserna. På uppdrag från Halmstad kommun har Trafikverket byggt en planskild passage under Västkustbanan vid bangårdsområdet.