Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafiken påverkas när beläggningsarbeten startar den 10 augusti

Den 10 augusti startar den sista beläggningsetappen på E6 Halmstad för att bredda körfälten mellan den nya trafikplatsen 42 (där E6 korsar järnvägen) och trafikplats 43 (väg 15/Laholmsvägen)

Trafiken på E6 Halmstad påverkas i samband med arbetet som pågår under veckorna 34-37 och under denna tid kan restiden bli något längre.  

Mötande trafik och nedsatt hastighet

Under beläggningsarbetet alterneras trafiken mellan södergående och norrgående körfält, vilket gör att det blir mötande trafik på sträckan. Hastigheten är fortsatt nedsatt till 70 km/h och vi ber alla trafikanter att ta extra hänsyn till varandra och till vägbyggare för att bidra till en god trafiksäkerhet och en säker arbetsmiljö.

Trafiken kommer under denna tid även ha begränsad framkomlighet till industriområdena Larsfrid samt Villmansstrand och kan komma att ledas om. Trafikanter uppmanas att följa lokal vägskyltning.

Hela projektet klart i januari 2021

Trafikplats 42, som kopplar ihop E6 med den nya Södra infarten till Halmstad öppnar för trafik i januari 2021. Södra infarten ska binda samman nuvarande och planerade verksamhetsområden med hamnen, E6 och väg 15. Dessutom avlastas Laholmsvägen och ett bättre trafikflöde skapas i de centrala delarna av Halmstad. I projektet byggs också nya och säkrare gång- och cykelstråk mellan de östra stadsdelarna, Östra stranden och centrum.