Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lila tåg på räls genom skog. Foto: Kasper Dudzik

Markarydsbanan, mötesspår och plattformar för start av persontrafik

Tillsammans med Region Halland och Laholms kommun planerar vi för att bygga mötesspår i Knäred och plattformar i Knäred och Veinge. Det gör vi för att kunna starta persontrafik mellan Halmstad och Markaryd via två nya stationer, Knäred och Veinge.

Region Halland, Laholms kommun och Trafikverket arbetar för att starta persontrafik på Markarydsbanan mellan Hässleholm och Halmstad. I dag används sträckan mellan Halmstad och Markaryd enbart för gods- och omledningstrafik.

För att kunna starta persontrafik planerar vi att bygga mötesspår i Knäred och plattformar i Knäred och Veinge. I planerna ingår också signal- och plankorsningsåtgärder för att öka kapaciteten och för att få en jämnare hastighet på banan.

Åtgärderna är en förutsättning för att vi ska kunna starta en attraktiv, tät, tillförlitlig och kostnadseffektiv regiontågstrafik mellan Halmstad och Markaryd.

Målet är att få igång persontågstrafiken så snart som möjligt

Trafikverket, Region Halland och Laholms kommun har tecknat en avsiktsförklaring om hur åtgärderna för persontrafik på Markarydsbanan ska finansieras. Parterna har också tecknat ett med- och samfinansieringsavtal för att komma vidare i planläggningsprocessen. Alla tre parter strävar mot samma mål, nämligen att få igång persontågstrafiken på Markarydsbanan så snart som möjligt. Detta är viktigt med tanke på att åtgärderna på Markarydsbanan behöver samordnas med andra pågående och planerade utbyggnads- och förbättringsåtgärder på banor i närheten.

Samordning med andra projekt

Markarydsbanan är en viktig länk i järnvägssystemet i södra Sverige. Där pågår det förberedelser och genomförande av ett antal utbyggnads- och förbättringsåtgärder som måste samordnas i tid och geografi. Vi kommer att veta mer om när åtgärderna kan och bör genomföras när vi kommer längre in i planläggningsprocessen och övriga projekts tidsplaner är satta.