Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En spegelblank sjö med skog och blå himmel i bakgrunden. Fotograf: Mats Ericsson

Väg 153, Svartenbacken och Yttre Hjärtared, stigningsfält

Vi planerar för två nya stigningsfält för att underlätta omkörning. Vi ska också räta ut kurvor och förbättra sikten i anslutning till väg 153/819.

De många och långa backarna och den höga andelen tung trafik gör att det är problem med framkomligheten på vägen. De tyngre fordonen förlorar mycket av sin hastighet uppför backarna, och därför bildas det lätt köer bakom dem. Dessutom krävs det extra underhållsresurser på vintern, eftersom den tunga trafiken har svårt att komma uppför och nedför när det är halt.

Stigningsfältet kommer att öka både trafiksäkerheten och framkomligheten, eftersom det då blir möjligt att köra om den tunga trafiken. Att vi förbättrar framkomligheten gynnar även busstrafiken.

Bakgrund

Väg 153 är en viktig förbindelse mellan Varberg och Värnamo. Vägen är även en viktig länk i det regionala vägnätet mellan Småland/de inre delarna av Halland, kusten/E6 och Varbergs hamn, som är utpekad som riksintresse. Dessutom ingår vägen som en del i det nationella funktionellt prioriterade vägnätet, och fungerar som en viktig länk för både godstrafik och långväga personresor.

Årsmedeldygnstrafiken var 2017 cirka 5 000 fordon per dygn, och av dessa var 11 procent tung trafik. Årsmedeldygnstrafiken varierar mycket beroende på trafiken till Ge-Kås i Ullared. Gällande hastighet är 70 kilometer/timme väster om Svartenbacken och 80 kilometer/timme i riktning mot Ullared.

Planerna framöver

Målet är att ha två lagakraftvunna vägplaner under 2025 för att börja bygga 2026 och slutligen släppa på trafik under senare delen av 2027. Vi har upphandlat en konsult som nu börjat ta fram två vägplaner. Vi ska också genomföra den arkeologiska utredningen, steg 1, som länsstyrelsen har beslutat om.

Du som är direkt berörd, till exempel markägare, kommer att bli kontaktad och få mer information om arbetet ute i fält.