Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Barn och vuxna som cyklar med hjälm

Väg 585, Lilla Tjärby–Tjärby, gång- och cykelväg

Vi bygger tillsammans med Laholms kommun en gång- och cykelväg längs väg 585. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert mellan samhällen.

Vi bygger en gång- och cykelväg längs väg 585, Tjärbyvägen, mellan Lilla Tjärby och Tjärby, i samarbete med Laholms kommun. Den nya gång- och cykelvägen kommer att ansluta till den befintliga gång- och cykelvägen i Lilla Tjärby och den som finns vid södra infarten till Tjärby.

Den 1 500 meter långa gång- och cykelvägen planeras för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvaliten för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.