Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Svart cykel står parkerad mot ett träd

Väg 613, Harplinge–Haverdalsbro, gång- och cykelväg

Vi planerar tillsammans med Halmstads kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 613. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert.

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 613 mellan Harplinge och Haverdalsbro i samarbete med Halmstads kommun. Vägen saknar idag en gång- och cykelväg och det gör vägen osäker för gångtrafikanter och cyklister. Den nya gång- och cykelvägen kommer att ansluta till befintligt gång- och cykelvägnät mellan Haverdal och Halmstad (Kattegattleden).

Den 2 800 meter långa gång- och cykelvägen planeras för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvaliten för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.

Projektet innebär att vi

  • bygger en gång- och cykelväg mellan Harplinge och Haverdalsbro
  • bygger en belyst passage vid väg 610
  • slår ihop hållplatserna Kulla och Stora Skee och bygger en ny hållplats mellan dem
  • flyttar hållplats Per Larsgård läge A närmare läge B.