Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Rullande cykelhjul

Väg 703/154, Vinberg–Bergagård, gång- och cykelväg

Vi planerar tillsammans med Falkenbergs kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 703 och 154. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg i samarbete med Falkenbergs kommun. Sträckan har stor potential för arbets- och skolpendling eftersom många skolor och arbetsplatser finns i Falkenbergs tätort. Vi har ett långsiktigt mål att binda ihop Falkenbergs tätort med Ullared, och det här är en del i arbetet för att nå det målet.

Den 2 600 meter långa gång- och cykelvägen planeras för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvaliten för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.