Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cykellampa

Väg 728, Prästgårdsvägen, Torup, gång- och cykelväg

Vi bygger tillsammans med Hylte kommun en ny gång- och cykelväg längs väg 728. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vi bygger en gång- och cykelväg längs väg 728, Prästgårdsvägen i Torup, i samarbete med Hylte kommun. Vägen saknar idag en gång- och cykelväg vilket gör vägen osäker för gångtrafikanter och cyklister. Den nya gång- och cykelvägen kommer att ansluta till befintliga gång- och cykelvägar i området.

Den 300 meter långa gång- och cykelvägen planeras för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvaliten för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.