Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

n personbil som kör på väg under sommatid och det finns blommor vid vägkanten.

Väg 845, Trafiksäkerhetshöjande åtgärder för Åskloster och Väröbacka

Vi har genomfört förbättringsåtgärder på väg 845 för ökad trafiksäkerhet och mer tillgänglighetsanpassad kollektivtrafik.

Projektet är avslutat och kommer att tas bort från Trafikverkets webbplats 1 juni 2020.

Åskloster och Väröbacka är två orter som har mycket genomfartstrafik och påverkas av tung trafik. Varbergs kommun har beslutat att hastigheten ska vara 40 km/tim genom Åskloster och Väröbacka. Vi därför gjort ett antal åtgärder på dessa orter för att underlätta för trafikanterna att följa hastighetsminskningen och för att få ökad trafiksäkerhet, tryggare trafikmiljö samt säkrare och mer tillgänglighetsanpassad kollektivtrafik:

  • förbättrade gång- och cykelytor
  • förbättrade busshållplatser
  • gångpassager och refuger
  • hastighetsnedsättningar vid infarter till respektive ort.