Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cykelhjälm hänger på ett cykelstyre

Väg 850, Bua–Limabacka, gång- och cykelväg

Vi planerar tillsammans med Varbergs kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 850. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert.

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg utmed väg 850, Buavägen, mellan Bua samhälle och Limbacka i samarbete med Varbergs kommun. Varbergs kommun har pekat ut sträckan som viktig ur trafiksäkerhets- och pendlingssynpunkt, och idag finns det ingen separat gång- och cykelväg där.

Den 3 000 meter långa gång- och cykelvägen planeras för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvaliten för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.