Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Stenlagd kant på centrum av cirkulationsplats. Foto: Thomas Falander

Väg 932, Gåsevadsholmsvägen, cirkulationsplats

Vi bygger en cirkulationsplats i Fjärås vid korsningen mellan Gåsevadsholmsvägen och Fjärås Blåklintsväg. Cirkulationsplatsen ska ansluta till det nya bostadsområde som kommunen planerar.

Kommunen planerar ett nytt bostadsområde. Vi bygger därför  en ny cirkulationsplats med belysning på Gåsevadsholmsvägen, i korsningen med Fjärås Blåklintsväg. Cirkulationsplatsen ska ansluta till det nya bostadsområdet.

Vi gör det säkrare för gående och cyklister att ta sig över över Gåsevadsholmsvägen och förbättrar standarden på hållplats Måhaga (två lägen). Måvägen kommer att få en egen anslutning till cirkulationsplatsen i stället för den trevägskorsning med Gåsevadsholmsvägen som finns nu.

Målet med våra åtgärder är att ge förutsättningar för ett nytt bostadsområde i anslutning till Gåsevadsholmsvägen. Området är tänkt att innehålla en blandning av småhus, kedjehus och flerbostadshus.