Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Mindre asfalterad väg genom gröna fält i vårvintertid. Foto: Sweco

Väg 934, Vallbyvägen, gång- och cykelväg

Vi planerar tillsammans med Kungsbacka kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 934. Det gör vi för att gående och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert mellan Varbergsvägen och det planerade bostadsområdet Må.

Vi planerar att bygga både en 2,2 km lång gång- och cykelväg längs väg 934, Vallbyvägen, och ett vänstersvängfält till ett nytt bostadsområde, Må. Det blir en separat gång- och cykelväg som ska ansluta till den planerade gång- och cykelvägen vid Varbergsvägen i väster och till den planerade gång- och cykelvägen vid Gåsevadholmsvägen i öster.

Gång- och cykelvägen ska förbättra tillgängligheten och öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Dessutom innebär det att vi får en trafiksäker anslutning mellan Varbergsvägen och det planerade bostadsområdet Må. Det kommer att öka möjligheten att pendla med cykel samtididgt som det ökar livskvaliten för de boende och bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.