Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Barn och vuxna cyklar med hjälm

Väg 939, Torkelstorpsvägen–Hanhals kyrkväg, gång- och cykelväg

Vi planerar tillsammans med Kungsbacka kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 939. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert.

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 939, Varbergsvägen, mellan Torkelstorpsvägen och Hanhals kyrkväg, i samarbete med Kungsbacka kommun. Sträckan saknar idag en gång- och cykelväg vilket gör vägen osäker för gångtrafikanter och cyklister. Den nya gång- och cykelvägen kommer att ansluta till den befintliga gång- och cykelvägen via den enskilda vägen Rolfsbovägen vid Hanhals kyrkväg (väg 928) i norr. I söder kommer den att ansluta till gång- och cykelvägen längs Varbergsvägen (väg 939) vid den södra anslutningen till Torkelstorpsvägen. Vi planerar även att bygga en cirkulationsplats i korsningen mellan väg 939 och väg 934.

Den 3 500 meter långa gång- och cykelvägen planeras för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvaliten för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.