Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ett kollage med blommor, en buss och ett barn som kramar en vuxen

Väg 940, Onsalavägen, om- och nybyggnad

Trafikförhållandena i Onsala har diskuterats sedan mitten av 1950-talet. Trafikverket planerar för ny väg mellan Rösan och Forsbäck samt har förbättrat trafiksäkerheten på sträckan Forsbäck-E6.

Befolkningen på Onsala växer och därför ökar också trafiken på vägarna. Väg 940 förbinder södra och östra delarna av Onsalahalvön med Kungsbacka och E6. Den befintliga vägen är smal och bitvis olycksdrabbad. Vägen är inte anpassad för dagens alltjämt ökande trafik. Den täta trafiken skapar ofta olägenheter för dem som bor i närheten. Under rusningstid är det svårt att ta sig ut på vägen och det är en otrygg miljö för fotgängare och cyklister. Längs vägen finns det dessutom ett flertal skolor.

Ett övergripande förslag på en förbättrad trafiksituation på Onsalahalvön har funnit länge, men fram till idag har endast mindre punktinsatser gjorts för att förbättra situationen. Dagens projekt har delats upp i två delar: delen Forsbäck–E6 och delen Rösan–Forsbäck. Sträckan Forsbäck–E6 har byggts om för förbättrad trafiksäkerhet och framkomligheten för anslutande trafik till väg 940. Vägen har även gjorts säkrare för oskyddade trafikanter som skall korsa vägen. Arbetsplanen för en nybyggd väg öster om samhället, delen Forsbäck–Rösan, syftar till att förbättra trafiksäkerhet och boendemiljö samt minska den barriär vägen utgör för de som försöker korsa befintlig väg.

Vägprojektet finns med i Hallands regionala infrastrukturplan. 

Regional Infrastrukturplan för Halland 2014-2025.