Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Flygfoto Forsback

Forsbäck–E6, åtgärder som höjer trafiksäkerheten

Nu har vi byggt om Onsalavägen, mellan Forsbäck och E6, och gjort den säkrare samt underlättat för trafiken som ansluter till vägen.

Trafikverket har gjort en rad punktåtgärder på sträckan Forsbäck–E6 för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för anslutande trafik till väg 940. Vi har även gjort det säkrare för oskyddade trafikanter som ska korsa vägen. De åtgärder som har genomförts är följande:

Vägen genom Forsbäck har fått en mittrefug

Vägen genom Forsbäck har byggts om och fått en smal mittremsa, med bredden 1 meter. Denna tätortsanpassade utformning höjer trafiksäkerheten och påminner om att hastigheten är begränsad till 50 km/t.

Två olycksdrabbade korsningar har numera trafikljus

De två korsningarna Onsalavägen-Fasanvägen Norra och Onsalavägen-Tranbärsstigen har byggts om och fått trafikljus. Före och efter dessa korsningar har vägen att breddats för att få plats med två genomgående körfält i varje riktning.

Skälet till att vi byggt två genomgående körfält före och efter trafikljusen är att korsningarna har omfattande trafik. Med denna lösning kan fler bilar passera korsningen vid grönt ljus. Bilisterna kan köa i två körfält vid rött ljus – och vid grönt kör man först i dubbla fält för att längre fram väva samman till ett körfält. Det har även tillkommit ett separat körfält för vänstersvängande trafik.

Säkrare för gående och cyklister

För att oskyddade trafikanter ska kunna ta sig över vägen till busshållplatserna på östra sidan av Onsalavägen (mot havet) har vi byggt två signalreglerade övergångsställen. Dessa övergångsställen ligger norr om respektive korsning. Även den befintliga gång- och cykelvägen har byggts om och fått ett vägräcke som avgränsar mot körbanan. På så vis blir det en säkrare miljö för oskyddade trafikanter.

Busshållplatserna är tillgänglighetsanpassade

Vi har byggt om busshållplatserna för att förenkla resandet för personer med funktionsnedsättningar – och alla andra. Hållplatserna har nu en hög kantsten så att det inte blir någon nivåskillnad när man går på eller av bussen.

Karta

Klicka på länken nedan så öppnas en karta som visar sträckan Forsbäck-E6 och de platser där trafiksäkerhetshöjande åtgärder genomförts.

Karta över väg 940, sträckan Forsbäck-E6 (pdf-fil, 1 Mb, öppnas i nytt fönster)