Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Anteckningsblock och dokument, allmän bild
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Inväntar beslut från Länsstyrelsen om Forsbäck-E6

Vägplanen har lämnats till Länsstyrelsen i Halland för tillstyrkan och efter sommaren kan den fastställas.

Under våren har projektet överlämnat vägplanen för delen Forsbäck-E6 till Länsstyrelsen i Hallands län för tillstyrkan. När länsstyrelsen har tillstyrkt planen kan den skickas till Trafikverkets enhet för Juridik och Planprövning för fastställelse. Projektledare Lydia Lehtonen bedömer att detta kommer ske innan semestern. Hon säger:

- Nu under våren har vi sammanställt ett granskningsutlåtande där vi besvarat de synpunkter och yttranden som vi fick in i samband med att vägplanen ställdes ut för granskning tidigare i vintras. Granskningsutlåtandet skickas tillsammans med vägplanen, och de handlingar som där ingår, till länsstyrelsen för yttrande och tillstyrkan. Detta har vi gjort nyligen och inväntar just nu deras tillstyrkan av planen. Jag kan inte säga exakt när vi får besked om tillstyrkan, det är beroende av deras handläggningstider och arbetsbelastning. Vår bedömning är att vi kommer kunna skicka vägplanen för fastställelse innan semestern.

Planen prövas

Fastställelseprövning av en väg- eller arbetsplan innebär att projektets påverkan på miljö, hälsa, intrång med mera prövas i sin helhet. Planen fastställs om prövningen visar att fördelarna för allmänheten överväger de olägenheter projektet kan orsaka enskilda intressen.

En förutsättning för att vi ska påbörja byggande är att det finns en fastställd vägplan som vunnit laga kraft. Om fastställelsebeslutet överklagas kan byggande ske tidigast hösten 2016.