Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Länsstyrelsen tillstyrker vägplanen för Forsbäck-E6

Länsstyrelsen i Hallands län tillstyrker vägplanen för väg 940, delen Forsbäck-E6. Detta beslut innebär att Trafikverket nu kan gå vidare med fastställelse av vägplanen för sträckan.

I och med länsstyrelsens beslut att tillstyrka vägplanen kan Trafikverket gå vidare i fastställelseprocessen med vägplanen. Projektledare Lydia Lehtonen kommenterar Länsstyrelsens beslut:

- Länsstyrelsen har tillstyrkt att vägplanen kan fastställas och processen får fortsätta som vi planerat. Nästa steg är det vi kallar kommunikation. Det innebär att nu kommer alla som har framfört synpunkter på vägplanen få kopior på samtliga inkomna yttranden och Trafikverkets svar. Om man vill yttra sig igen ska man göra det inom 3 veckor, vilket kommer att framgå av följebrevet. Trafikverkets avdelning Juridik och planprövning kommer innan semestern få vägplanen och de handlingar som ingår, för att kunna påbörja arbetet med fastställelse. Vägplanen kan fastställas först efter att Kungsbacka kommun
antagit sin detaljplan för området. Projektet återkommer med uppgifter om när detta beräknas ske. 

För att läsa Länsstyrelsens yttrande klicka på länken nedan:

Länsstyrelsens yttrande om vägplan för Forsbäck-E6, juni 2015