Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nytt från projektet

Under hösten arbetar projektgruppen vidare med flera olika delar av projekteringen av vägen. Bland annat inväntar projektet fastställelsebeslut för båda de aktuella delsträckorna.

I väntan på fastställelsebeslut för båda delsträckorna, Rösan-Forsbäck och Forsbäck-E6, arbetar projektgruppen vidare med flera olika projekteringsfrågor. Miljöfrågorna är i fokus och även säkerhetsfrågor under byggskedet. Särskilt noggranna förberedelser behövs då bygget ska genomföras nära befintliga vägar och verksamheter som skolor och arbetsplatser. Tillsammans med skolorna läggs nu strategier upp för att trygga barnens säkerhet och skolmiljö under byggtiden.

Rösan-Forsbäck inväntar beslut om fastställelse

I arbetsplanen för Rösan-Forsbäck har Trafikverket föreslagit att delar av Håkullavägen och delar av Skällaredsvägen ska bli allmänna vägar, med Kungsbacka kommun som väghållare. Kungsbacka kommun saknar för närvarande ett kommunalt väghållningsområde på Onsala, vilket är en förutsättning för att de ska kunna ta över väghållningsansvaret. Trafikverket har tagit fram ett avtal som reglerar detta och lämnat det till Kungsbacka kommun för beslut i kommunfullmäktige under oktober.

Trafikverkets avdelning för planprövning, som har i uppgift att fastställa arbetsplanen för väg 940, inväntar detta beslut från kommunfullmäktige innan fastställelseprocessen kan fortsätta. Projektet uppskattar att ett fastställelsebeslut fattas hösten 2015. Om ingen överklagar fastställelsebeslutet vinner arbetsplanen laga kraft tre veckor efter fastställelsen.

Arkeologisk slutundersökning

Innan nya väg 940 kan byggas ska en arkeologisk slutundersökning av tio områden längs sträckan utföras. Projektet har därför ansökt om en arkeologisk slutundersökning hos Länsstyrelsen. De beslutar om slutundersökning och handlar sedan upp ett arkeologiföretag som utför undersökningen. Den får påbörjas först när vägplanens fastställelsebeslut vinner laga kraft.

Vägplan och detaljplan synkas på sträckan Forsbäck-E6

En av de gällande detaljplanerna för området där trafiksäkerhetshöjande åtgärder planeras strider mot vägplanen som vi har tagit fram för sträckan. Det innebär att detaljplanen måste revideras eller upphävas, så att planerna överensstämmer. Kungsbacka kommun arbetar med detta under hösten.

Projektet har under sommaren lämnat vägplanen till avdelningen för planprövning för fastställelse, men den kan inte fastställas förrän Kungsbacka fattat beslut om sin detaljplan.

Mer om detaljplanen finns att läsa i vägplanen för sträckan. Handlingarna finns på projektsidan för Forsbäck-E6 under länken Dokument.