Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tussilago
Denna nyhet är äldre än 6 månader

I väntans tider - överklagad arbetsplan och vägplan

Trafikverkets fastställelsebeslut av vägplanen och arbetsplanen överklagades och nu handläggs de båda av regeringen.

Under hösten 2016 lämnade Trafikverket in de sista kompletteringarna för vägplan på sträckan Forsbäck-E6 och arbetsplan på sträckan Rösan-Forsbäck till regeringen. I vår aktuella tidplan har vi räknat med att det kan ta upp till ett år för att få ett beslut av regeringen. Det innebär att ett regeringsbeskedet troligtvis kommer under hösten 2017. 

Delen Forsbäck-E6

Först efter att ett fastställelsebeslut vinner laga kraft kan en byggentreprenör handlas upp. Ärendet handläggs av regeringen. Troligtvis får vi ett besked under hösten 2017 vilket innebär att planerad byggstart för delen Forsbäck-E6 tidigast blir under våren 2018. Arbetet planeras vara klart i slutet av 2018.

Delen Rösan-Forsbäck

Ärendet med fastställelse av arbetsplan handläggs av regeringen. Innan vi fått besked från dem kan vi inte fortsätta. Om fastställelsebeslutet vinner laga kraft måste vi avverka träd. Vi måste också efter trädavverkningen genomföra en arkeologisk slutundersökning. Det är Länsstyrelsen som handlar upp ett arkeologiföretag som utför utgrävningsarbeten. Det är först efter att ett fastställelsebeslut vinner laga kraft som en byggentreprenör kan handlas upp.

Trädavverkningen planeras börja under den senare delen av 2017 och planeras vara klar under våren 2018. Den nya vägen mellan Rösan och Forsbäck kommer tidigast kunna öppnas för trafik i slutet på 2020.