Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Sommarens arbete på Onsalavägen

Sommarens arbete på Onsalavägen

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu bygger vi om Onsalavägen, mellan Forsbäck och E6

I mitten av maj börjar vi arbetet med att göra Onsalavägen säkrare och underlätta för den trafik som ansluter till vägen.

Vi kommer att genomföra en rad punktåtgärder på sträckan Forsbäck–E6 för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för anslutande trafik till väg 940. Dessutom blir det säkrare för gående och cyklister som ska korsa vägen.

Förutom att vägen genom Forsbäck får en mer tätortsanpassad utformning, med smal mittremsa, kommer de två korsningarna Onsalavägen-Fasanvägen Norra och Onsalavägen-Tranbärsstigen att byggas om och få trafikljus.

Säkrare för dig som går eller cyklar

För att oskyddade trafikanter ska kunna ta sig över vägen till busshållplatserna på östra sidan av Onsalavägen (mot havet) kommer vi att bygga två signalreglerade övergångsställen. Dessa övergångsställen placeras norr om respektive korsning. Även den befintliga gång- och cykelvägen byggs om och förses med ett vägräcke som avgränsar mot Onsalavägen. Det skapar en säkrare miljö för oskyddade trafikanter.

Busshållplatser blir tillgänglighetsanpassade

Vi bygger också om busshållplatserna för att förenkla resandet för personer med funktionsnedsättningar – och alla andra. Hållplatserna får en hög kantsten så att det inte blir någon nivåskillnad när man går på eller av bussen.

Samtliga åtgärder beräknas vara klara i höst.

Du kan läsa mer om vad som ska göras på projektets webbplats