Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Förslag på bro där Apelrödsvägen passerar nya Onsalavägen. Vy mot söder.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Apelrödsvägen föreslås få bro istället för vägport

Trafikverket har tagit fram ett förslag på vägplan där Apelrödsvägen passerar ny väg 940 i Kungsbacka. Passagen föreslås ändras från en vägport under ny väg 940 till en bro över den nya vägen.

I arbetsplanen för den nya Onsalavägen, mellan Rösan och Forsbäck, fastställdes att Apelrödsvägen skulle passera under den nya vägen via en vägport. I samband med detaljprojekteringen av vägporten visade det sig att det finns ett större grundvattenmagasin på denna plats. Att bygga en vägport här innebär vissa risker som skulle kunna påverka enskilda eller allmänna intressen; därför föreslår Trafikverket att man bygger en bro istället. Denna lösning innebär också lägre anläggnings- och underhållskostnader.

Länsstyrelsen i Hallands län har beslutat att förslaget med bro inte medför betydande miljöpåverkan.

Möjlighet att granska vägplanen fram till den 30 maj

Förslaget till ny vägplan, där Apelrödsvägen passerar nya Onsalavägen via en bro, ligger för granskning från den 30 april till den 30 maj 2019. Du hittar handlingarna på följande tre platser:

  • Trafikverket, Vikingsgatan 2-4, Göteborg
  • Stadshuset i Kungsbacka, Storgatan 37, Kungsbacka
  • Onsala bibliotek i Kapareskolan, Håkullavägen 43, Onsala

Delar av handlingarna hittar du även på Trafikverkets hemsida: www.trafikverket.se/nara-dig/Halland/projekt-i-hallands-lan/vag-940-onsalavagen-om-och nybyggnad/rosanforsback/Dokument-Rosan-Forsback/

Har du synpunkter på vägplanen ska dessa ha kommit till investeringsprojekt@trafikverket.se eller Trafikverket, Ärendemottagningen, Region Väst, Box 810, 781 28 Borlänge senast den 30 maj 2019. Var vänlig ange ärendenummer TRV 2018/66367.

Har du frågor kontakta Lydia Lehtonen, projektledare, telefon 010-123 87 55 eller Mikael Gustafsson, markförhandlare, telefon 010-123 68 33.