Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild på lagbok och domarklubba
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Dom från Högsta förvaltningsdomstolen gör klart att regeringens beslut för nya Onsalavägen står fast

I maj 2018 avslog regeringen samtliga överklaganden avseende den arbetsplan som Trafikverket fastställde i februari 2016. Naturskyddsföreningen med flera begärde rättsprövning av regeringens beslut i Högsta förvaltningsdomstolen. Nu har domen kommit.

Det var i februari år 2016 som Trafikverket fastställde arbetsplanen för nya Onsalavägen, mellan Rösan och Forsbäck. Fastställelsebeslutet överklagades till regeringen som (i maj 2018) avslog överklagandena och beslutet vann laga kraft. Sommaren 2018 begärde Naturskyddsföreningen, Föreningen Värna Onsala med flera rättsprövning av regeringens beslut hos Högsta förvaltningsdomstolen. Nu (september 2019) har domen från Högsta förvaltningsdomstolen kommit som förklarar att regeringens beslut ska stå fast.

Domstolens prövning

De som begärde rättsprövning har påstått att regeringens beslut strider mot ett antal bestämmelser samt att felen har haft avgörande betydelse för regeringens prövning.

HFD har kommit fram till att regeringen vid beslutsfattandet inte har felbedömt fakta eller överskridit gränserna för det handlingsutrymme som de aktuella bestämmelserna i väglagen och miljöbalken ger. Enligt HFD strider inte regeringens beslut mot någon rättsregel som sökandena har påstått. Regeringens beslut ska därför stå fast.

Domen i sin helhet finns att läsa på Högsta förvaltningsdomstolens hemsida under följande länk: https://www.domstol.se/globalassets/filer/domstol/hogstaforvaltningsdomstolen/2019/domar-och-beslut/4230-18.pdf

Vad betyder domen för byggstarten?

Domen från Högsta förvaltningsdomstolen är ett steg närmare bygget av den nya Onsalavägen. Men innan bygget kan påbörjas krävs att en prövning enligt artskyddsförordningen avgörs i Mark-och miljödomstolen. Där prövas just nu om de skyddsåtgärder som Trafikverket tagit fram för fågelarterna mindre hackspett och gröngöling är tillräckliga. Detta kan du läsa mer om i den tidigare nyheten ”Byggstarten av nya Onsalavägen skjuts fram ett år”.

Domen från Mark-och miljödomstolen väntas komma under hösten 2019.