Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Åkergroda i trygga händer

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Dom från Mark- och miljödomstolen anser att skyddsåtgärderna för fåglar, grodor och fladdermöss inte är tillräckliga

Efter att regeringen avslog alla överklaganden i maj 2018, och därmed vann fastställelsebeslut för nya Onsalavägen laga kraft, återstod prövningar i Mark- och miljödomstolen. I slutet av november kom domarna.

I två domar från Mark- och miljödomstolen underkänns de skyddsåtgärder som Trafikverket lagt fram för att skapa nya livsmiljöer för fåglar, grodor och fladdermöss när den nya Onsalavägen ska byggas. Det handlar om de omfattande skyddsåtgärder som Trafikverket föreslagit i form av exempelvis veteranisering av träd, uppläggning av faunadepåer, anläggning av groddammar, groddtunnlar samt ersättningsområden för fåglar och fladdermöss.

I den första domen, som handlar om skyddsvärda fågelarter, bedömer Mark- och miljödomstolen att föreslagna skyddsåtgärder inte är tillräckliga för att bibehålla en gynnsam bevarandestatus för de aktuella arterna. I den andra domen, som avser bland annat groddjuren, anser Mark- och miljödomstolen att föreslagna skyddsåtgärder inte är tillräckligt utredda och återförvisar ärendet till Länsstyrelsen för vidare handläggning.

Trafikverket överklagar domarna till Mark- och miljööverdomstolen

Trafikverket anser att skyddsåtgärderna för fåglarna är tillräckliga för att bibehålla en gynnsam bevarandestatus och kommer därför att överklaga domen till Mark- och miljööverdomstolen. Vi anser också att de åtgärder som föreslagits för att skydda groddjuren är tillräckligt utredda och kommer även att överklaga denna dom.

– Vårt uppdrag är tydligt, vi ska bygga en ny Onsalaväg och vi ska göra vårt yttersta för att komma dit, säger Lydia Lehtonen som är projektledare på Trafikverket.

Du kan läsa mer om veteranisering och andra skyddsåtgärder som vi föreslagit i tidigare nyhet ”Byggstarten för Onsalavägen skjuts fram ett år”.