Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Två flygbilder över en tätort som visar var en rondell och en ny väg ska placeras.

Bilderna visar före och efter att den nya Onsalavägen ansluter till Rydetvägen.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Många möten innan ny väg byggs

Många undrar om det sker något där nya Onsalavägen ska byggas – och det gör det, även om inte själva bygget har startat. För tillfället hålls ett antal möten i samband med påbörjade lantmäteriförrättningar längs med vägsträckan.

Mikael Gustafsson är markförhandlare i projektet och det är han som träffar fastighetsägare och vägföreningar för att hitta bra lösningar där den nya vägen angränsar privat mark.

Mikael Gustafsson porträttbild.– Just nu pågår det en hel del lantmäteriförrättningar i de områden där den nya vägen kommer att korsa och ansluta till enskilda vägar, säger Mikael Gustafsson. När vi bygger en ny allmän väg påverkas ofta det enskilda vägnätet. Detta regleras dock inte i arbetsplanen för den nya vägen utan görs i en lantmäteriförrättning.

Det är lantmäteriet som håller i förrättningsmötena och kallar de fastighetsägare som har eller bör ha en andel i den enskilda vägen. Och det är i själva lantmäteriförrättningen som det beslutas om den nya dragningen av den enskilda vägen.

– Härom veckan hölls fyra olika förrättningsmöten, under två kvällar, i Kapareskolans aula. Intresset var stort och till ett av mötena kom närmare 200 personer.

Vad har man diskuterat på mötena?

– I de flesta fall rör det sig om korsande och anslutande vägar som inte kräver någon längre omdragning. Det innebär att det inte blir så stor påverkan på de enskilda vägarna. Därför handlade de flesta frågorna om den nya allmänna vägen som ska byggas.

De frågor som berörde de enskilda vägarna handlade framför allt om gränsdragningar mellan enskilt, statligt respektive kommunalt ansvar och vad de ändrade andelsförhållandena innebär.

De aktuella lantmäteriförrättningarna handlar om:

  • Rydetvägen där enskild väg korsar den nya vägen via cirkulationsplats.
  • Håkullavägen som kommer att gå över nya Onsalavägen via en bro och dessutom ansluter via en cirkulationsplats.
  • Skällaredsvägen som passerar genom cirkulationsplats och som får ett gång- och cykelstråk.
  • Åsen där Åsvägen och Torpstigen ansluter till nya Onsalavägen på ömse sidor om en ny cirkulationsplats.

Vill du veta mer om hur det går till när en ny väg ska byggas kan du titta på Youtube-filmen som du hittar längst ner på webbplatsens startsida (Från planering till byggande).