Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild på spade i grushög
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Byggstarten av nya Onsalavägen kan bli först år 2022

Trafikverket har överklagat domen från Mark- och miljödomstolen avseende skyddsåtgärder för de skyddade arter som lever i området där vägen planeras att byggas. Det medför att byggstarten för nya Onsalavägen skjuts fram ett år.

Du som följt Trafikverkets arbete med att planera den nya Onsalavägen känner säkert till att Mark- och miljödomstolen (MMD) underkänt de skyddsåtgärder som vi föreslagit för ett antal arter. Eftersom vi anser att skyddsåtgärderna är tillräckliga för att bibehålla en gynnsam bevarandestatus av dessa arter har vi överklagat domen till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD).

Med tanke på att processen gällande artskyddet inte är klar ännu påverkas tidplanen för byggprojektet. Vår bedömning är att det tar cirka ett år för domstolsprövningen och en dom från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) meddelas våren 2021. Det innebär att byggstarten av nya Onsalavägen kan ske tidigast hösten 2022.

Du kan läsa mer om Mark- och miljödomstolens dom i tidigare nyhet "Dom från Mark- och miljödomstolen anser att skyddsåtgärderna för fåglar, grodor och fladdermöss inte är tillräckliga".