Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Veteranisering skapar nya boplatser för skyddade fåglar på Onsalahalvön

Hur skapar man nya boplatser och tillgång till föda för de skyddade fåglar som lever i skogen där nya Onsalavägen planeras att byggas? Veteranisering öppnar nya möjligheter för fåglar som trivs i gammal skog.

Ovalt hackspetthål gjort med motorsåg. Foto: Pro Natura

Innan träden får fällas där nya Onsalavägen är planerad att byggas måste vi ställa i ordning ersättningsområden där det finns gott om träd med håligheter, döda grenar och andra döda partier. Det är i sådana träd de skyddade fåglarna gröngöling och mindre hackspett trivs och hittar föda.

Vi startar arbetet i mitten av januari

Just nu genomförs veteranisering inom flera markområden på Onsala, där Trafikverket har tecknat avtal med berörda fastighetsägareoch arrendatorer. Skyddsåtgärder görs för att bibehålla den ekologiska statusen för den lokala populationen av ett antal skyddade arter som finns på Onsalahalvön och på så vis minska påverkan på dessa när den nya vägen byggs.

Vad är veteranisering?

Veteranisering är en naturvårdsmetod som går ut på att få träden att utveckla egenskaper som förknippas med gamla träd. På så vis kan vi ge träden liknande skador som de normalt får när de blir riktigt gamla. I naturen är det svampar, hackspettar, stormar, snö, trädfall och gnagande djur som gör hål, bryter grenar, kapar toppar. Med veteranisering skyndar vi på denna process. Metoden avser inte att döda träden utan skapar håligheter och döda partier som ger förutsättningar för djurlivet. På så vis underlättas svampangrepp, döda partier uppstår och det blir gott om larver och insekter; något som den mindre hackspetten gillar. Det är så vi skapar förutsättningar för ett välfyllt skafferi för denna art. Man vet att om det skapas gynnsamma miljöer för vissa arter, så flyttar snart dessa arter till nya boplatser när de gamla försvinner.

Hur går det till?

Mindre hackspett (Dendrocopos minor). Foto: Mostphoto

De flesta metoderna för veteranisering görs med motorsåg eller handverktyg. De som  ut­för detta arbete är utbildade arborister och har lång erfarenhet av trädvård. Man kommer bland annat att bryta av grova grenar, ringbarka grenar för att skapa död ved och såga ut naturliga holkar. Dessutom kommer arboristerna att kapa toppar, åstadkomma hackspett­hål och tillverka ”hästgnag” – barkskador som liknar de som hästar orsakar. Det fina är att det knappt går att upptäcka att ett träd är veteraniserat, de små skador som åstadkoms ser naturliga ut och efter några år är de närmast osynliga – förutom för skogens invånare.

Arbetet med att veteranisera markområdena pågår fram till slutet av februari 2020.