Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vanlig groda. Foto: Örjan Fritz, Naturcentrum.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Onsalas grodor får egna tunnlar och murar

Åkergroda, vanlig groda, lövgroda, padda samt större och mindre vattensalamander är de groddjur som trivs på Onsalahalvön. För att skydda dessa växelvarma* invånare när den nya vägen byggs genomför Trafikverket en rad åtgärder.

Vanlig groda i lekvatten.Foto: Örjan Fritz, Naturcentrum.

Visste du att av Sveriges 13 groddjursarter finns 6 i närheten av där nya Onsalavägen planeras att byggas? Samtliga arter är fridlysta. Samtidigt som Trafikverket bygger ny infrastruktur är vårt uppdrag att värna om olika arters livsmiljöer och ekosystem. Med tanke på att grodorna förflyttar sig mellan lekplatser i vatten och övervintringsplatser i skogsområden eller öppna gräsmarker, är det viktigt att den nya vägen inte blir ett hinder.

Groddjur är väldigt trogna sina lekplatser och övervintringsställen och vandrar mellan dessa platser under vår och sensommar/höst. Under dessa vandringar mellan olika områden behöver de ibland passera trafikerade vägar för att nå sitt mål. Därför är det viktigt att den nya väg som byggs får passager som underlättar grodornas vandring.

 

 

Vilka skyddsåtgärder görs på Onsala?

Groddjurspassage.Foto: Mats Lindqvist, Trafikverket.

På de ställen där vägbygget kommer i konflikt med grodornas lekvatten och övervintringsplatser görs skyddsåtgärder för att begränsa påverkan på groddjurens livsmiljöer.

För att inte grodorna ska kunna ta sig upp på vägen byggs fem kilometer grodmurar eller så kallade ledarmar längs med vägen. Ledarmarna leder grodorna till någon av de fem grodtunnlar som byggs under vägen för att grodorna tryggt ska kunna passera.

Vid Staragården kommer den befintliga dammen restaureras samtidigt som en ny damm anläggs intill Björns mosse. Nya dammar kommer även anläggas vid Iserås samt mellan Rydetvägen och Fjordskolan. Här kommer grodorna kunna fortplanta sig och komma åt sina övervintringsplatser.

 

Viktigt att inte störa groddjuren under vinterdvalan

Större vattensalamander vid Staradammen.Foto: Naturcentrum.

Groddjur övervintrar gärna nedgrävda i marken eller bland stenar och löv. För att inte störa groddjuren i deras vinterdvala, ja de sover faktiskt från sen höst till vår, har vi tidsrestriktioner för de schaktarbeten som kommer att göras i deras övervintringsområden. Tidsrestriktioner gäller också flytten av stenmurar som berörs av bygget då dessa också är omtyckta övervintringsplatser. Vi kommer också att lägga upp faunadepåer intill dammar för att skapa övervintringsplatser för salamandrar. Faunadepåer skapas genom att man lägger upp högar med stammar och grenar som får multna och skapa livsmiljö för både insekter och groddjur.

*Groddjur är växelvarma, det betyder att deras kroppstemperatur är beroende av omgivningens temperatur. I tempererade områden, som här i Skandinavien, blir groddjuren inaktiva underårets kallare del och går i dvala.